Groeve “Danube”

dumper Argile noire Danube

LEBAILLY nv verkoopt Wealden-klei (Onder-Krijt) die wordt gewonnen in de groeve “Danube” in Hautrage. Daar zitten verschillende soorten klei. Sommige daarvan, zoals de gele klei, zijn ideaal voor de productie van keramische materialen. Andere soorten, zoals witte en zwarte klei, zijn ideaal voor de cementindustrie. Blauwe klei tot slot geeft dan weer goede resultaten bij het aanleggen van waterdichte lagen in de weg- en waterbouw.

Deze groeve van negen hectare is gelegen in Hautrage, met vlotte verbindingen naar de autosnelweg en het kanaal Nimy-Blaton.

GEOLOGIE VAN HET TERREIN

In de regio, tussen de Schelde en La Louvière, heeft zich in oost-westelijke richting een diep ravijn gevormd in een steenkoolveld. Dat bestaat uit zand- en kleilagen. Hun facies doen denken aan de geologische formaties in de Engelse streek Weald.

De klei is plastic of zanderig, wit, grijs of zwart. Deze Wealden-gronden vormen een langgerekte strook op de noordelijke helling van het bekken van Bergen. De Wealden-formaties strekken zich vooral in Hautrage uit op een oppervlakte van zo’n 260 hectare. De totale dikte van de Wealden-laag kan groot zijn. Zo werd bij boringen ontdekt dat ze tot meer dan 130 meter diepte reikt.

KLEIWINNING

grue carrière Danube

Schematisch gezien liggen in de groeve Danube drie groepen relatief homogene en dikke kleibanken boven elkaar. Zij maken selectieve exploitatie mogelijk. Het gaat van boven naar beneden om zwarte, witte en gele klei. Deze oost-westelijk georiënteerde banken hellen zo’n 20° naar het zuiden. Op bepaalde plaatsen zijn ze van elkaar gescheiden door dunne lagen bruinkool, zandsporen en klei met nodules van sideriet (“blauwe” klei). Aan de hand van tal van boringen en bodemonderzoeken konden we onze kennis van de lagen verfijnen. Daardoor kunnen we de verschillende kleilagen selectief delven. De winning gebeurt volgens de helling van de lagen. We maken gebruik van moderne machines die geschikt zijn voor dergelijk werk: kranen – kiepwagens – duwboot. Elk type klei wordt vervolgens op een andere plaats opgeslagen.

KWALITEIT VAN DE KLEI

ZWARTE KLEI

Alle bovenste lagen met een zwarte kleur zijn zeer homogeen. Deze klei bevat organisch materiaal en is witbakkend (Fe2O3 <2%, Cr <120 ppm). De gelijkmatige samenstelling en kleur zijn erg handig bij de productie van wit cement en cement met laag alkaligehalte.

WITTE KLEI

Deze klei bevindt zich onder de zwarte kleilaag en is even homogeen. Het is zeer zuivere klei zonder organische verbindingen, maar met iets meer silicium. Deze klei is witbakkend (Fe2O3 <1%, Cr <100 ppm) en is net als de zwarte populair bij de vervaardiging van wit cement en cement met laag alkaligehalte.

GELE KLEI

Deze klei bevat meer aluminiumoxide en is dus beter bestand tegen vuur. Hij wordt dan ook vooral gebruikt voor terracotta. Er kunnen vuurvaste materialen, zandsteentegels en straatstenen mee gemaakt worden. Deze klei bakt met gevlamde beige tinten. We vermelden hier graag de aanleg van de kades en trambanen in Bordeaux, met meer dan 77 000 m² straatstenen die zijn vervaardigd van deze klei!

Deze klei wordt zuiver, in een mengsel of met chamotte verwerkt, in functie van het productieproces (persing of extrusie) en het type product dat moet worden gemaakt (bakstenen, tegels, straatstenen, dakpannen, gresbuizen …).

BLAUWE KLEI

“Blauwe klei” is bijzonder geschikt voor waterdichte toepassingen. Deze plastic klei heeft een doorlatendheidscoëfficiënt van minder dan 10-9 m/s.
Het gebruik van klei is de natuurlijkste en duurzaamste manier om de ondoordringbaarheid van de bodem van poelen en vijvers en hoge waterkanten te verbeteren of om de insluiting van een centrum voor technische ingraving of een vervuild terrein te garanderen.